Kadra

Kadra dydaktyczna INFOTECH

Praktycy i edukatorzy

W gronie pedagogicznym INFOTECH są zarówno doświadczeni nauczyciele przedmiotów informatycznych jak i praktycy programowania, pracujący zawodowo w firmach IT. Takie połączenie zapewnia zarówno aktualną jakość treści merytorycznych oraz efektywne metody przekazywania wiedzy. W skład kadry pedagogicznej m.in. wchodzą:

  • mgr inż. Karol Przybyszewski - wicedyrektor ds. nauki programowania,

  • mgr inż. Sylwia Żylińska-Awruk - absolwentka Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, nauczycielka przedmiotów informatycznych z wieloletnim doświadczeniem,

  • mgr inż. Małgorzata Dakowicz - absolwentka Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, nauczycielka przedmiotów informatycznych z wieloletnim doświadczeniem,

  • mgr inż. Jacek Cichosz - absolwent Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej, nauczyciel przedmiotów informatycznych z wieloletnim doświadczeniem,

  • mgr Marek Bagiński - nauczyciel przedmiotów informatycznych z wieloletnim doświadczeniem,

  • mgr inż. Paweł Wiszowaty - programista z wieloletnim doświadczeniem, ekspert w obszarze systemów kontroli wersji kodu,